۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
سند همكاري ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور

متن کامل سند تعامل و همكاري :

 ديوان محاسبات كشور  و سازمان بازرسي كل كشور

  ۱- سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور كه در اين سند به ترتيب «سازمان» و «ديوان» ناميده مي‌شوند، براي انجام مطلوب وظايف و تدوين برنامه‌هاي عملياتي مناسب، نسبت به شناسايي موضوعات، تعيين اولويت‌هاي كاري و تبادل اطلاعات، همديگر را ياري مي‌نمايند.

 ۲- به منظور استفاده از توان نيروي انساني متخصص «سازمان» و «ديوان» همكاري لازم براي تبادل نيرو، در چارچوب ماموريت‌هاي كوتاه‌مدت و يا كسب نظريات مشاوره‌اي به عمل مي‌آورند.

 ۳- «سازمان» و «ديوان» با تشكيل گروه‌هاي بازرسي و حسابرسي مشترك در ماموريت و موضوعات مشخص و تهيه‌ي گزارش‌هاي تلفيقي تشريك مساعي مي‌كنند.

 ۴- چنانچه واحدهاي فني و امور حسابرسي «ديوان» در ستاد مركزي و يا مراكز استان‌ها در حين انجام وظايف خود به مواردي از سوء جريان و يا نقض قوانين در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي برخورد نمايند كه رسيدگي به آن درصلاحيت ذاتي ديوان نباشد، مراتب حسب مورد توسط معاونين فني و امور حسابرسي در مركزو يا مديران كل ديوان در استان به استان و يا اداره كل بازرسي استان مربوط گزارش مي‌گردد تا با اولويت مورد رسيدگي واقع و نتيجه‌ي امر به آگاهي ديوان رسانده مي‌شود.

 ۵- سازمان نسخه‌اي از گزارش‌هاي مربوط به سوءجريانات مالي در دستگاه‌هاي مشمول نظارت ديوان را جهت اقدام قانوني به آن دستگاهارسال كرده تا با اولويت مورد رسيدگي واقع و نتيجه‌ي كار به آگاهي سازمان رسانده شود.

 ۶- مراتب اعتراض سازمان به آراي هيات‌هاي مستشاري (مربوط به گزارش‌هاي سازمان) از طرف رييس سازمان جهت رييس كل ديوان ارسال مي‌شود تااز طريق دادستان ديوان با اولويت مورد بررسي قرار داده شده و نتيجه‌ي امر را به سازمان ابلاغ نمايد.

 ۷- همكاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي،دانش‌افزايي مشترك براي كاركنان «ديوان» و «سازمان» و هم‌چنين كاركنان دستگاه‌هاياداري كشور با استفاده از اساتيد و صاحب‌نظران «ديوان» و «سازمان» و دانشگاه‌ها ودستگاه‌هاي اجرايي مربوط.

 ۸- برگزاري همايش و گردهمايي‌هاي مشترك (بامشاركت دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط) در جهت ارتقاي كيفيت و كميت نظارتدر مركز و استان‌ها.

 ۹- مبادله پژوهش‌ها و تحققات بين «سازمان» و«ديوان» و انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي مشترك.

 ۱۰- همكاري لازم در طرح مطالب و موضوعات مورد نظردر مجامع داخلي و بين‌المللي.

 ۱۱- تبادل نشريات تخصصي و گاهنامه‌هاي خبري.

 ۱۲- همكاري «سازمان» و «ديوان» در امر اتوماسيون اداري و تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط.

 ۱۳- ايجاد هماهنگي در انجام تصميمات سران سه قوه در امر پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، ارتقاي سلامت اداري و به طور كلي ماموريت‌هاي محوله به دو دستگاه.

 ۱۴- اجراي مفاد اين سند در سطوح سازماني مديران كل به بالا نيازمند كسب موافقت مجدد در سلسله مراتب مديريتي «سازمان» و «ديوان»نمي‌باشد.

 ۱۵- به منظور حسن اجراي توافقات صورت گرفته واستمرار همكاري مطلوب و تعيين شيوه‌هاي اجرايي مناسب نمايندگاني از طرف روساي«سازمان» و «ديوان» تعيين مي‌گردند تا ضمن انجام اقدامات لازم و هماهنگي مقتضي،روند پيشرفت تعاملات را به طور منظم به اطلاع رييس سازمان و رييس كل ديوان برسانند.

 ۱۶- اين سند در شانزده بند تنظيم و در تاريخ‌١٦/٣/١٣٨٥به امضاي روساي «سازمان» و «ديوان» رسيد.

تاریخ:
1385/03/16
Powered by DorsaPortal