۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
1387/11/27
اصلاحیه دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات كشور

اصلاحیه دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات كشور مصوب جلسه مورخ ۹/۱۰/۸۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات


۱ - درتبصره(۲) ماده(۳) عبارت « با سپری شدن پانزده سال از عمر آنها» حذف و عبارت « به تشخیص دیوان محاسبات کشور و حداقل پس از گذشت سه سال از عمر آنها » جایگزین آن گردید .

۲ –در ماده ۴ عبارت «بند(ج) ماده (۶۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ » حذف و عبارت « بندهای (د) و ( هـ ) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ جایگزین آن گردید .

۳ – ماده (۵) به این شرح اصلاح شد:
عبارت « یا در محل دیوان » بعد از عبارت « محل دستگاهها » اضافه شد و عبارت « هزینه های مورد نیاز و کلیه امکانات لازم برای انجام کار به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود » ، جایگزین عبارت « بدیهی است ... خواهد بود » ، شد .

۴ – ۲تبصره به شرح ذیل به ماده (۵) اضافه شد :
تبصره ۱- وجوه دریافتی توسط دیوان محاسبات کشور بعنوان درآمد اختصاصی بحساب مخصوصی نزد خزانه داریکل واریز و معادل صد در صد آن به دیوان محاسبات کشور جهت تهیه و تجهیز امکانات اجرائی این دستورالعمل و سایر امور مرتبط اختصاص می یابد .
تبصره۲ - داده های الکترونیکی در قالب فایل های رایانه ای به استناد ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک با تایید دیوان محاسبات کشور و با رعایت مفاد دستورالعمل ملاک عمل جهت تبدیل به میکرو فیلم خواهد بود .

۵ – در کلیه مواد دستورالعمل پس از عبارت میکروفیلم و میکروفیش عبارت « و یا داده پیام الکترونیکی» اضافه شد .

۶ – متن ذیل به عنوان یک ماده به دستورالعمل الحاق شد :
« دیوان محاسبات کشور می تواند در راستای وظایف قانونی موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان امور مریوط به اسناد و مدارک مالی فاقد طبقه بندی به میکروفیلم یا داده پیام را با نظارت مستقیم خود از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید در صورت واگذاری امور مربوط به میکروفیلم دستگاههای مشمول به بخش خصوصی یا تعاونی (غیر دولتی ) مورد تایید دیوان محاسبات ، ده درصد از مبلغ قراردادها جهت پوشش قسمتی از هزینه های نظارت ، بازبینی میکروفیلم و نهایتاً امحاء اسناد و مدارک مالی به حساب اختصاصی دیوان محاسبات کشور واریز خواهد شد .»
 

تعداد بازدید:
3212
پربازدیدترین
آخرین اخبار
Powered by DorsaPortal