۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
دیوان محاسبات کشور؛ دیوان فناورانه مردم پایه
چارچوب های گزارشگری زیست محیطی


Bullet چارچوب گزارش فراگیر کشوری حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک           
Bullet چارچوب گزارش خاص حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک           
Bullet چارچوب گزارش حسابرسی زیست محیطی پایش صنایع آلاینده              
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی زیست محیطی مدیریت منابع آب با تاکید بر جلوگیری از آلودگی ناشی از فاضلابهای صنعتی در شهرستان یزد                  99/03/31
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی مدیریت پسماند بیمارستانی               98/05/20
Bullet چارچوب گزارشگری بررسی اثرات و تبعات منفی زیست محیطی حفر چاههای غیرمجاز در محدوده تالابهای استان فارس               98/4/31
Bullet چارچوب گزارشگری پیشنهادی:حسابرسی تخریب درختان جنگلی               97/3/22
Bullet چارچوب گزارشگری پیشنهادی:حسابرسی زیست محیطی خلیج گرگان و تالاب بین المللی گمیشان                97/3/22
Bullet چارچوب گزارشگری ویژه استانی حسابرسی زیست محیطی آلودگی مس سرچشمه                 97/3/8
Bullet چارچوب گزارشگری پیشنهادی حسابرسی زیست محیطی صنایع                 97/3/8
Bullet چارچوب گزارشگری پیشنهادی حسابرسی زیست محیطی معادن                  97/3/8
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی استقرار صنایع آلاینده                  97/2/25
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی زیست محیطی منابع آب                 
Bullet چارچوب گزارشگری برنامه عمل کاهش آلودگی هوا در کشور               
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی مدیریت سبز               
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی زیست محیطی رودخانه ها
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی پارک ملی
Bullet چارچوب گزارشگری کاهش آلودگی هوا در هشت کلان شهر کشور
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی زیست محیطی تالاب ها
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی زیست محیطی مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور
Bullet چارچوب گزارشگری حسابرسی مدیریت سواحل
Bullet چارچوب گزارشگری ارزیابی زیست محیطی
Bullet چارچوب گزارشگری خود اظهاری و پایش مداوم
Bullet چارچوب گزارشگری رعایت  استانداردهای زیست محیطی در خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی 
Bullet چارچوب گزارشگری حفاظت محیط زیست دریایی
Bullet چارچوب گزارشگری حفاظت زیست بومهای خشکی و آبهای داخلی
Bullet چارچوب گزارشگری تجهیز و ساماندهی محیط زیست کشور
Bullet چارچوب گزارشگری احیاء زیست بومها و زیستگاههای خسارت دیده
Bullet چارچوب گزارشگری مدیریت پسماند


 
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/09
تعداد بازدید:
3425
Powered by DorsaPortal